De Tijdspoorten en hun werking

Chann. MLM van 16 juli 2008 – Plejadische informatie.

Ontstaan

Een tijdspoort ontstaat wanneer de wrijving tussen aardplaten zo groot wordt dat de spanning zich verder zet in de hoogte zowel als in de diepte. De uitwisseling van de spanningsvelden creëert een soort vacuüm waarin een opstijgende en afdalende beweging van moleculen wordt versterkt.

Deze opwaartse en benedenwaartse druk beloopt, in Boviseenheden gemeten, extra hoge waarden. Het is alsof er licht wordt samengeperst, en toch de plek hoeft niet licht te zijn in de betekenis van verheven. Het is strikt genomen geen spirituele krachtplek waar men opgetrokken wordt in trilling, doch men ervaart er wel een energieverschuiving. De spiraliserende energieën onttrekken uit de verschillende trillingslagen gegevens uit verschillende tijdslagen. 

Werking

Wie in een tijdspoort staat, ervaart een soort tijdeloosheid. Men kan er met gemak in andere tijdslagen ervaringen opdoen of belevingen hebben. Afhankelijk van de ingesteldheid en gevoeligheid van de waarnemer, zal hij of zij ofwel weten binnennemen, ofwel in een ervaring terecht komen.

Hoewel de benaming dat doet veronderstellen, kan men er niet naar een andere locatie reizen. Een tijdspoort offreert enkel gegevens en feiten die zich daar ter plekke hebben afgespeeld, doch niet gerangschikt. De feiten liggen ordeloos opgetast. Zo is het zelfs mogelijk om verschillende tijdslagen tegelijkertijd aan te boren, wat voor verwarring kan zorgen. Men ziet dan bv. een Romeinse colonne voorbij trekken over een landweg, terwijl er wat verderop een postkoets voorbij rammelt.  Niet enkel beelden worden er binnengesluisd: ook geluiden en geuren zijn waarneembaar in etherische vertaling. Enkel de tastzin ontbreekt: voorwerpen en wezens zijn holistische samenvoegingen. Alles toont zich dus in de vorm van projecties.

De tijdspannes vallen binnen een tijdspoort samen. Dat houdt in dat de wezens en personen die in een andere tijdslaag op die plek vertoefden, eveneens in de ervaring van de observator kunnen betrokken worden. Wie in uw tijdvak in de tijdspoort vertoeft, wordt dus waarneembaar voor anderen die in een andere tijdslaag de tijdspoort bezochten.

Enkele tijdvakken blijven gesloten, nl. deze waarin de locatie niet voldoende wrijving genoot vanuit de ondergrond. Dan bleef ze gesloten. Niet alle tijdperken kunnen daarom zichtbaar worden.