DE OORSPRONG VAN RAAM-Werk

De organisatie kreeg de naam RAAM-Werk mee, enerzijds als verwijzing naar de naam van de v.z.w. RAAM-Werk, doch anderzijds omwille van de esoterische betekenis van de twee belangrijkste Oorsprongssyllabes RA (Bron van Licht) en AM (Nieuw Begin of Onuitputtelijke Aanvang). De naam is ons door onze Hemelse Begeleiders aangereikt als een “werkwoord” of een “intentie” voor een groep van mensen die zich inzet voor de vernieuwing van de wereld, te beginnen bij onszelf. RA-AM biedt tegelijk een raam of kader voor een uiteenlopend aanbod van lichtwerk en mogelijkheden voor persoonlijkheidsuitbouw en bewustwording. RA-AM is dus de poort of doorgang die twee gebieden met elkaar verbindt: de innerlijke wereld van geest en ziel en de uiterlijke wereld of het dagelijkse leven; De zoektocht naar de betekenis van ons leven in dienst van een betere wereld staat aan de ene kant, en aan de andere, het in praktijk brengen van wat we tijdens onze tocht naar een bewuster leven hebben geïntegreerd. RA-AM biedt informatieve activiteiten als lezingen, voordrachten en forums, opleidingen, workshops, etc. Deze staan open voor een breed publiek.

MEDEWERKERS

Mona Lisa M. (Lut Van de Velde)

(°1953) – Moeder van vier kinderen. Genoot een klassieke en universitaire vorming. Ontvangt sinds haar openstelling in 1991 in channeling Boodschappen en Doorgaven betreffende de Nieuwe Tijd, de wederkomst van Christus, de Eenmaking en het Herstel, naast uitgebreide leerstof rond de evolutie naar de Nieuwe Mens. Geeft sinds 1993 spirituele opleidingen, voordrachten en zielsboodschappen. In 1994 oprichting op nadrukkelijke vraag van de Heerscharen van de “Kring”, waarvan de Twaalfgroep een belangrijk onderdeel uitmaakt.

Mona Lisa M. publiceerde ook tal van boeken, zie hier.

Privé consulten kan je aanvragen via lut.velde@gmail.com
Heidelaan 31, bs 0001, 3001 Heverlee

Jan De Bou

(°1958) – Werkterrein: Feng Shui, geomantie (leer over de krachtvelden van de aarde) en radiësthesie (opsporen van stoorvelden en ontstoren van oorden en woonruimten). Facilitator van Origin of Life. Geeft voordrachten over deze interessegebieden (met uitvoerige toelichting en testmateriaal), waarbij vooral gefocust wordt op het belang van de essentiële bouwstoffen van het leven, water en zout. Sinds 2002 samenwerking met Mona Lisa M. (Lut Van de Velde) rond de uitbouw van de “Kring” en de activiteiten van RAAM-Werk v.z.w.

Jan is ook actief als Molenaar op de Verrebeekmolen.