HOGESCHOOL VOOR LEVENSBESCHOUWING EN NIEUWE MYSTIEK

De basis van de intuïtieve en spirituele ontwikkeling wordt op vele plaatsen aangeboden. In onze Hogeschool gaan we ervan uit dat je die basis reeds elders hebt eigen gemaakt. Binnen deze Hogeschool bieden we verschillende pistes aan. Alle leiden ze naar hetzelfde doel, nl. dienstbaar zijn aan Licht en wereld. De brede waaier aan mogelijke invalshoeken biedt aan ieder de kans om een aanbod te vinden dat aansluit bij aard en zijnswijze, én bij de weg die je door je eigen Gidsen wordt getoond.

AURA-CHAKRA OPLEIDINGEN

In de aura-chakra opleidingen gaan we ons eigen energetisch systeem verkennen en ermee leren werken. We gaan uit van een basiskennis van de 7 chakra’s en werken hierop verder met de chakra’s boven en onder de voeten. De verkenning van deze gebieden leiden tegelijk tot meer zelfkennis en kunnen helpen met het helen van bepaalde onevenwichten in jezelf.

LEES VERDER

DE WEG NAAR BEWUSTWORDING

Bewust ‘zijn’ en bewust ‘leven’ zijn het resultaat van aandacht leren richten. Heel wat mensen hebben moeite met focus, met orde, met gronding en met afstemming op hun diepste zelf. Gewaar-zijn is in alle sjamaanse richtingen de basis van het pad naar bewustwording. Je exploreert de aard van je verbindingen, de relatie tot jezelf, tot de natuur en tenslotte tot de onzichtbare dimensies. Ook in deze afdeling van de Hogeschool heb je keuze tussen enkele modules.

LEES VERDER

DE MYSTIEKE WEG

Zoals er vaak verwarring bestaat tussen spiritualiteit en spiritisme, is het voor velen niet duidelijk wat het verschil is tussen mystiek en esoterie. Mystiek is geen weg van kennis verzamelen, maar de weg van de innerlijke beleving. Hoe hoger je trilling stijgt, hoe krachtiger en inniger het contact wordt met je Hoger Zelf en met de verlichte wezens en engelen in de fijnstoffelijke gebieden. We nemen in deze school verschillende mystieke stromingen samen: de Esseens-christelijke; de Keltisch-druïdische; de leringen van Meester Amram voor de Nieuwe Tijd; de Graal-Mystiek; de liefdesleer van o.a. Maria Magdalena en andere vrouwen rond Jezus e.a. Via deze invalswegen wordt de Nieuwe of Extatische Mens in ons geboren. Die mens is bevrijd van beperkende, vastgeroeste overtuigingen en opgelegde regels.

LEES VERDER

HELINGOPLEIDINGEN

Heling is het doorgeven van subtiele energie. Daarvoor leert men eerst kanaal worden. Heel-worden is een veelomvattend begrip. Helen is namelijk een holistisch gebeuren. Je werkt nooit enkel op het fysieke vlak. Naarmate je skills toenemen, verbind je het fysieke met het emotionele, psychische en hoger-psychische of zielsniveau. Steeds word je aangemoedigd om de oorzaken van trauma, blokkades, knelpunten en wrijving te onderzoeken. Heel-worden kan niet zonder bewust te worden van verhaal en prenten in het celgeheugen, net zomin als dat kan zonder afstemming, lichtinbreng en samenwerking met lichtwezens en meesterlijke Gidsen. Heling ontvangen en heling leren geven vormen een boeiend avontuur.

LEES VERDER

OVERIG AANBOD

Naast de opleidingen die een lespakket aanbieden worden er ook workshops, lezingen en veldwerk aangeboden. Workshops binnen RAAM-Werk kunnen zowel op eigen locatie doorgaan als op aanvraag op andere locaties. In de workshops worden er spirituele thema’s aangereikt. Thema’s die aansluiten bij wat er leeft in een deelgroep of die antwoord bieden op thema’s die in persoonlijke belichtingen worden aangeboord: opwaardering zelfbeeld – bewust worden en helen van trauma’s – celdrainage – dienstbaarheid – je mystieke roots – werken met symbolen als de sleutel, de levensboom, het levensboek etc. – kennismaken met je hemelse begeleiders – roeping etc. Lezingen gaan vaak over dezelfde thema’s als de workshops maar worden meestal enkel op andere locaties gegeven. Onder veldwerk verstaan we educatieve uitstappen met een groep naar een krachtplek, leylijn, een tijdspoort of een plek met een rijke mystieke geschiedenis.

LEES VERDER

IN DE AGENDA

Esseense Weg (Deurne)

1 juni 2024 @ 10:00 - 12:00

Lezing “Grenzen” (webinar)

7 juni 2024 @ 20:00 - 22:00

Esseense Weg (Schulen)

8 juni 2024 @ 10:00 - 12:00

Open Heling (Schulen)

13 juni 2024 @ 20:00 - 22:00