UITGEVERSINITIATIEF ZEPHYRUS

Zephyrus kwam tot stand naar aanleiding van het publiceren van de werken van de mediamieke schrijfster Mona Lisa M. Dit uitgeversinitiatief verzorgt publicaties en boeken die een pad openen naar mystieke levensverdieping. Mystiek kent vele vormen. Eén ervan is de groei naar Extatische Mens, een verschijnsel dat al in de vroege jaren van het Christendom beschreven werd en door de vele mystiekers die de Nederlanden rijk waren, werd in beeld gebracht. De Extatische Mens is de mens die de verrukking smaakt van één te worden met Schepper en schepping. De figuur van de Christus treedt vaak op als verbindingsteken in deze mystieke liefdebeleving. De hedendaagse mystiek wordt echter gekenmerkt door een breder scala van verbindingen met zowel de Lichtwereld als met andere dimensies van waaruit waardevolle richtlijnen voor de evoluerende mens worden doorgegeven.

De boeken van Mona Lisa M. zijn van uiteenlopend karakter: meditatieteksten – openbaringen rond de eindtijd en de Nieuwe Wereld – apocalyptische visioenen – belichting van de nieuwe chakra uitbouw van de mens in evolutie, zoals de vernieuwde chakra-systemen – lessen voor mensen die het vermogen bezitten om te herinneren – druïdische lessen – het Phayan of elfenbewustzijn – verhalen en dichtbundels.