Een vaccin is een indringer (Eng: invader) met een zekere intelligentie. Het DNA van elk vaccin is een programma om in lichamen waarin het werkzaam wordt, iets op te ruimen. Virussen worden altijd gerangschikt onder de boosdoeners, maar of ze als dusdanig zo bedoeld zijn is in vraag te stellen.

Elke virus-besmettingsgolf is een direct antwoord op een evolutiebeweging waarmee angst en onzekerheid gepaard gaan. Die lagere emoties zijn het gevolg van angst voor het onbekende, en in ultimo angst voor nood, ziekte, armoede, gebrekkigheid en tenslotte voor de dood.

Wereldwijd bekende virusbesmettingen zijn o.a. poliomyelitis, hepatitis, herpes, griep … Ze gaan de wereld rond als er een grote bewustwording moet gebeuren.

Virussen veroorzaken ontstekingshaarden, en elk virus heeft zijn ‘bereik’ of gebied waarop het werkzaam wordt.

Virussen zijn er van bij het begin van het ontstaan van leven op de planeet. Er kunnen er zelfs nog bovenkomen uit permafrost lagen, uit oeroude tijden;

Bacteriën en parasieten verwekken ook ziekten, maar die zijn van een andere aard.

Van sommige ziekten is het inmiddels bekend dat ze opduiken wanneer er een lading zit die opgeruimd moet worden, zoals bv bij TBC. TBC individuen zijn zwaarmoedig, lijden aan angsten, laag zelfbeeld, en vooral aan chronisch of genetisch overgeheveld verdriet. Daarom zijn de longen de regio waar die aandoening zich vastzet.

Lading heeft vaak met karma te maken. Vandaar dat overdraagbare ziekten daarvan de aanwijzer (kunnen) zijn.

We moeten voorzichtig zijn dat we niet veralgemenen. Niet alle mensen die een overdraagbare ziekte krijgen, hebben zwaar karma.

Er spelen diverse factoren mee: opoffering, depressie door zware verhalen in het celgeheugen, overgevoeligheid, zwakke immuniteit door ontwaarding en verwaarlozing van het fysieke (al dan niet door eigen fout).

Berichtgevers zullen eerder spreken van ’te leren of te hernemen lessen’ i.p.v. karma.

Dat ziekten en ziektegolven kunnen bedwongen worden door energetische ingrepen is wereldwijd begrepen: sjamanen zingen en dansen, nemen kruiden en nemen contact op met de ‘spirit’ of ziekteverwekker en transformeren op die manier diens aanval. Altijd moet er bij de genezing of heling begrip komen van het waarom of de oorzaak van de ziekte, aandoening of belaging.

Sinds vorige eeuw kan de wetenschap virussen analyseren en hun werking neutraliseren. Antibiotica zijn een mogelijk antwoord. Vaccinatie gaat eigenlijk uit van hetzelfde principe als de homeopathie: het kwade met het kwade bestrijden. De nosoden van de homeopathie bestaan uit de signatuur of informatie van de ziekteverwekker, door de bacterie, het aangetaste slijm of weefsel zodanig te verdunnen tot er enkel de blauwdruk overblijft. Als je die aan een lichaam toedient, kan het lichaam ermee aan de slag gaan en antistoffen aanmaken.

Een modern virus werkt op dezelfde manier: er wordt RNA (een soort beschrijf) van het virus in een serum gevat en ingespoten.

Een nieuw probleem is dat wanneer een virus door de mens gemanipuleerd is geworden in een laboratorium, er een antivirus moet gecreëerd worden dat daar tegenop kan.

De strijd is uitzichtloos.

Een gezond iemand heeft verhaal tegen een doordeweeks virus dat voorbij komt (dagelijks meerdere!!!), maar als het gaat om een aanval vanuit vele kanten tegelijk, zoals bij een epidemie gebeurt, put dat lichamen uit omdat ze zo hard moeten werken om immuniteit op te bouwen. Om die grootschalige uitputting of verzwakking van een bevolking te voorkomen, zal de medische wereld besluiten om te gaan vaccineren.

Een vaccin IS dus niet de ziekte, maar je kan er wel ziek van worden als jouw immuniteit niet voldoende hoog is. Elke mens weet in welk fysiek gebied hij of zij zwak staat: het hart, de longen, of de aders, of de tanden, of de nieren, of de gewrichten of de huid… Het griepvirus zal daarom de verzwakte organen of weefsels extra gaan belasten: de emotionele, traumatische wrijving die er al aanwezig was, veroorzaakt ontstekingshaarden. Ook een vaccin kan dus ziek maken. Dat is nooit de bedoeling, maar als je lichaam nog ‘verhaal’ in zich draagt waar trauma mee gemoeid is, dan zal dat in een stress-situatie zoals de pandemie bovenkomen en zich tonen.

Sommige personen merken dus haast niets van een vaccinatie, anderen worden erg ziek. De emotionele toestand of lading van het moment speelt daarin een grote rol.

Het is bijvoorbeeld opvallend hoeveel ‘eenzame’ mensen er door de covid-epidemie zijn geveld. Het is niet omdat ze geen bezoek ontvingen alleen, het draait vooral om verbondenheid. Je kan een ziekte gerust op je eentje doormaken als je door een groep gedragen wordt of als jij je in de geest met je dierbaren verbindt.

Atlantis?

De pandemie is een onderdeel van een hoop ’tekenen’ die allen samen de memorie aan de Oude Dagen wekken. De klimaatkwestie, het verdwijnen van groengordels zoals wouden en savannes, het opdrogen van meren, het smelten van de ijskappen… de overbevolking, de lasten die op de samenleving wegen, terreur – ook vanuit een niet-zichtbare hoek! – maakt herinneraars onzeker. Daarom worden er zoveel doemscenario’s de wereld ingestuurd.

Je kan je de vraag stellen of de mensheid een ‘vijand’ nodig heeft om te kunnen ten strijde trekken, zich in het verweer plaatsen, iemand de schuld te geven dat het slecht gaat met de wereld? Of creëert hij een vijand om zijn heroïsche ik te kunnen wekken: de held en overwinnaar, de mens die doem in zegen ompoolt.

Keer naar binnen en kom bij je diepe vertrouwen in de Maker, die een heel ander scenario voor planeet Aarde in onze herinnering wekt: de Nieuwmaking.

Praktisch: als een virus en een vaccin intelligenties zijn, met andere woorden ’spirits’, dan kan je ermee contact maken, ermee praten.

Virussen hebben inderdaad ook een hoge trilling, maar die kan je niet vergelijken met de trilling van de mens of met die van krachtplaatsen, want dat is appelen met citroenen vergelijken.

Neem dit in acht: zolang je tegen zaken tekeer gaat, dus ze bestrijdt, of dat nu met wapens is of met medicatie, wordt die ‘vijand’ sterker. Daarom straal je medicatie en vaccins en andere remedies in met Licht dat je van de hoogste lichtsferen vraagt, zodat de werking jou ten goede komt. Vergeet nooit: “Er wordt voor je gezorgd” zeggen de Gidsen. Vertrouwen is daarom een goede voedingsbodem voor genezing en heelwording.

Word je toch ziek, is er altijd een onderliggende oorzaak waar je niet voldoende attent op was.

Tenslotte: we kunnen niet alles achterhalen, niet op alles een antwoord bedenken. We zijn slechts mensen. Daarom kan het tijd vragen eer het antwoord naar je toe komt in de vorm die bij jouw bevatting en zijnswijze hoort.

En er is ook nog Vadertje Tijd: tijd brengt raad – tijd heelt alle wonden – tijd is een ruimte voor groei – tijd kan je niet werkelijk meten! Tijd is een creatieve ’tool’ die God ons gaf om te evolueren.

En er komen betere tijden!

MLM