DE MEDITATIEKRING

Maandelijks houdt de kring zitting, zoals een hof zitting houdt. Amram, de Meester die de Nieuwmaking aankondigt, zit het gezelschap voor. Hij bekleedt zoals hijzelf zegt, een ‘Stoel’. Die Stoel is een instrument om een kanaal van berichtgeving, samenhang en heling te verzorgen. De vroegere naam Messias-Kring riep weerstand op en en werd daarom vervangen door Meditatiekring. Het messianisme, zoals het o.m. leefde bij de Essenen, de volksstam waar Jezus mee verwant was, is in essentie het verlangen naar de terugkeer van de Christus. Met grote zorgvuldigheid is de kring bijeengebracht via oproepen in individuele boodschappen en is de opdracht uiteengezet. De maandelijkse channelings hebben menig boek opgeleverd. Centraal staat de oproep om samen een Stad van Licht te vormen voor Hij Die Komt, of de Christus die weerkeert. De blauwdrukken van die Lichtstad worden aan de leden van de kring in bewaring gegeven, tot de tijd aanbreekt om ze in de materie gestalte te geven.

Meer weten >

DE TWAALF

In heel wat culturen keert het getal 12 terug als de getalwaarde die verbonden is aan een raadsorgaan of samenwerkingsverband: de twaalf apostelen, de ridders van de Ronde Tafel van Arthur, de raad der druïden… Dit getal voor unie en verwantschap vinden we tevens in de astrologie, in de opbouw van de Hemelse Hiërarchieën, de twaalf stammen van Juda, de aartsvaders etc. In de 12-meditaties worden thema’s aangesneden als dienstbaarheid aan Licht en wereld, de IK Ben-tegenwoordigheid, Christusbewustzijn en spiritueel engagement. Het ervaren van samenhorigheid door contact met de ‘groepsziel’ die de Christus is, staat centraal. Zebedeus, de vader van 2 van de apostelen, was jaren de Gids die de kring op gang trok. Amram volgde hem op. Men is vrij om deze kring uit te bouwen als een studiegroep, een gespreksgroep of een gezelschap dat het gechanneld materiaal van Mona Lisa M. als basis neemt om meditaties op te bouwen. Deze groepjes komen meestal samen op de 12de van de maand.

Meer info? Contacteer ons.

DE DANATE OF 21-KRING

De meditatiekring voor Hij Die Komt heeft doorheen de jaren al menige verandering ondergaan. De benaming Messias-Kring werd spoedig verlaten. Er groeide een soort apostelgroep of 12-groep, daaruit groeide de 21-groep die vervolgens de naam kreeg van ‘Stoel van Amram’ of gewoon Danate-zitting. 21 is de omkering van 12, wat inhoudt dat men meer wil dan enkel leringen aanhoren en opnemen. De personen die zich geroepen voelen om aan te sluiten bij Iliuth, de Lichtstad voor Hij Die Komt of de Christus die weerkeert, nemen hun zielsopdracht ernstig. Bouwen aan de stad is niet enkel een symbolische taak, maar een energetisch gebeuren. Amram, de Meester die de Terugkeer aankondigt, leidt dit gezelschap via channeling. Danate zijn de getrouwen die in de eindfase van het Atlantis-tijdperk een pre-figuur van de Christus hebben gediend. Met heel hun inzet hebben zij getracht het door Hem gestichte eenheidsrijk te redden van de ondergang. Door hen de benaming van toen terug te geven, bewijzen de Gidsen eer aan de personen die zich destijds tot het uiterste hebben gegeven voor een nobele zaak. Lees ook onder: Inspiratiebronnen van de Kring.

Meer info? Contacteer ons.

WITVROUWEN & WITHEREN

Reeds in de oudste channelings (‘95-‘99) werden personen herinnerd aan hun zielsopdracht om lichtbaken te zijn voor een specifieke groep, een familie of clan of van een groep van zielsverwanten. In eerdere incarnaties hebben zij dezelfde opdracht verricht, doch in vaak erg uiteenlopende vertalingen, nl. als kruidenvrouw, als druïde, als vroedvrouw, alchemist, heler, orakel, priesteres.

In de belichtingen over de Oude Dagen (Atlantis) worden zij de Witte Vrouwen genoemd. Voor de correcte context verwijzen we naar het boek “De Kronijken van Pelthès”. De belangrijkste taak vandaag is het ‘herinneren’ of ophalen van belangrijke informatie over diverse tijdperken waarin samenwerkingsverbanden tot stand kwamen. De witheren en witvrouwen worden opgeleid in de Witte Kunde in workshops en oefenavonden. Tot hun lespakket horen tijdreizen, oproepen, wereldheling, krachtplekken in ere herstellen.

DE NAMATE

De Namate onderscheiden zich van de afdeling witvrouwen omdat hun opdracht gekoppeld is aan de droom van de terugkeer van de Christus. Zij herinneren zich hun taak om licht te bundelen voor de realisatie van het beloofde eenheidsrijk. Zij hebben immers ten tijde van de ondergang van Atlantis reeds dezelfde opdracht vervuld. Namate zijn gewijd aan de Godin of de Moeder en worden geïnitieerd om kanaal te zijn voor Haar helende energie. Ook worden Namate voorbereid op hun taak als voorgangsters en clanmothers in de Nieuwe Tijd. Eens toegetreden tot de Namate, wordt men voorbereid om zelf groepen voor te gaan en anderen op te leiden in het herinneren, helen en communiceren met de ’Lichtenden’ of de gidsen en begeleiding uit hogere dimensies.

Meer info? Contacteer ons.

IN DE AGENDA

Danate bijeenkomst (Leefdaal en online)

17 juni 2024 @ 20:00 - 22:00

Danate bijeenkomst (Leefdaal en online)

21 oktober 2024 @ 20:00 - 22:00

Danate bijeenkomst (Leefdaal en online)

21 november 2024 @ 20:00 - 22:00