Jezus zei:

Als zij jullie vragen:

Waar komen jullie vandaan?

zeg tegen hen:

Wij zijn gekomen uit het Licht,

daar waar het Licht uit zichzelf is ontstaan;

het was er

en heeft zich in beeld openbaard.

 

Als zij jullie vragen:

Wie zijn jullie?

Zeg dan:

Wij zijn Zijn zonen

en wij zijn de uitverkorenen van de Levende Vader.

 

Als zij jullie vragen:

Wat is in jullie het teken van de Vader?

Zeg tegen hen:

Het is beweging en rust.

 

Uit de Nag Hammadi geschriften.