Kwaliteit

is een eng woord. Wat is het precies?

Is het iets bijzonder goeds? Is het iets opmerkelijks, iets nooit gezien?

Neen, dat is het niet.

Kwaliteit is dat wat degelijk is en iets waardevol maakt.

Iedereen kan kwaliteit in zijn leven brengen.

Kwaliteit is het resultaat van aandacht waardoor precisie en voortreffelijkheid ontstaan.

Kwaliteit van het leven vind je onder rijk en arm, en bij alle leeftijden.

Zo zag ik een peuter een insect de pootjes uittrekken vol verwondering en concentratie.

Was dit fout? Ja en neen.

Op dat ogenblik was er een ontwaken van kwaliteit, niet van boosaardigheid.

Later wordt de peuter misschien een wetenschapper of een analist.

Je mag hem erop wijzen dat een dier respect verdient en dat je de werking van de pootjes ook bij je eigen beentjes kunt ontdekken.

Herken dus in elke handeling of je er helemaal bij betrokken bent:

Bij eten en drinken, bij je werk, zowel als in je gedachten en dromen.

Daarom zeggen de meesters dat je in het moment moet leven.

Dat is me nog eens een opdracht!

Geen mens die het echt onder de knie heeft.

Bekeur daarom niemand en beschuldig zeker jezelf niet van laksheid, want de totale hier-en-nu-mens moet nog geboren worden.

Neem jezelf echter voor dat je telkens je het woord kwaliteit tegenkomt,

je jouw handeling van dat moment evalueert.

— Amram.