De nieuwe chakra-uitbouw in dienst van de Mystieke Mens

13,00

Syllabus bij de opleiding Mystieke Lichtuitbouw (TORINDA / MA-AM / MAR-i-LYN )

10 uitgebreide geillustreerde hoofdstukken over het 17-delig chakrastelsel, de channeluitbouw, Merkaba, etc.

Categorie:

Beschrijving

Dit geïllustreerde werkboek is de beknopte samenvatting van de uitgebreide syllabus die tot stand kwam n.a.v. de opleiding “Lichtuitbouw van de Mystieke Mens” die van 1995 tot 2000 door M.L.M. in Leuven, Antwerpen en Limburg werd gegeven. Dit boek behandelt niet de over het algemeen gekende leerstof van aura en chakra’s, maar biedt een overzicht van de evolutie van de spirituele mens die zich bewust wordt van zijn dienstbaarheid aan het Hogere.
Die dienstbaarheid toont zich in de groei van de energetische systemen die de mens gekregen heeft om te voelen, te weten, te zien en te horen in een meer buitenzintuiglijke vorm. De vernieuwde chakra’s, systemen en lichtvelden gaan in feite terug op de uitbouw die de mens eigen was in de bijna vergeten tijdperken van Atlantis en Lemurië. De uitbouw zelf is niet eenvoudig waar te nemen.Toch is het mogelijk om in groep zulke waarnemingen te doen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, nl. voldoende begaafdheid, hoge concentratie en sterke lichtinbreng tijdens groepsmeditaties die het versmelten met het Hogere begeleiden.
Deze syllabus is dus slechts een beperkte weergave van het grote avontuur dat men kan aangaan om zichzelf en zijn instrumentarium te leren kennen.
De verschillende hoofdstukken geven weer hoe de opleiding verloopt: men evolueert van TORINDA (gericht worden op God) over MA-AM of diamantuitbouw (innerlijke verdieping en hogere bewustwording van de dienstbaarheid aan het Al) naar MAR-i-LYN of extatische of mystieke mens (merkaba-mystiek). Zo wordt het gekende 7-delige chakrabewustzijn opengetrokken tot het 17-delig chakra stelsel!
De opleidingen werden geheel in channeling aangereikt door enerzijds Ezechiël in Melchisedech, anderzijds door Sanon (leermeester der Plejaden). Het gaat hier dan ook om een heel nieuwe benadering van een overigens oeroude kennis.
De grote hoeveelheid teksten met oefeningen werd gebundeld voor lesvolgers, maar nog niet uitgegeven. In afwachting van de uitgebreide syllabus, brengen wij gaarne nu al deze intrigerende en boeiende materie in verkorte vorm.

Extra informatie

ISBN

90-805422-3-7

Pagina's

115

Formaat

A4