Het Grondvest

21,00

“gedicteerd door Zebedeus, opdat gekend zou worden wat nodig is om de toekomst te begrijpen die Het Nieuw Begin genoemd wordt”

Deel 1 van de trilogie Grondvest / Gevest / Handvest Openbaring van de Nieuwmaking

Categorie:

Beschrijving

Het Grondvest is tegelijk een pleidooi om te luisteren naar Gods Stem, én een welkom geschenk aan allen die gevolg willen geven aan hun spirituele opdracht.
God spreekt gedurig tot de wereld, maar de wereld wil Hem niet horen. Slechts wanneer hier en daar iemand zijn oor leent, kan God Zijn “Woord” in de wereld brengen. Dit Woord is openbaring van wat God in gedachten heeft. Het is vertaling van Zijn Plan of Zijn Wil.
In dit Manifest wil God zich kenbaar maken op een nieuwe manier.
Hij laat weten hoe Hij de Nieuwe Tijd ziet, en waarom en hoe de wereld veranderen moet.
Dit geschrift is spiritueel en tegelijk zeer concreet. Heel wat passages, zoals die over de wederkomst van Christus en het Zelf dat van God uitgaat, zijn zeer diepgaand. Andere, zoals “Het leven op de Nieuwe Aarde”, het “Het Nieuwe Mensbeeld”, zijn verrassend gedetailleerd.
Weer andere fragmenten schilderen op bijzonder menselijke manier de houding en reacties van de apostelen.
Het Grondvest is een profetisch werk zoals er tegenwoordig heel wat zijn. Toch is er een verschil. Het is gedicteerd, woord voor woord. Elke Doorgave is van de hand van Zebedeus, hoeder van de twaalf apostelen, of van Johannes, lievelingsleerling van Jezus. Het is een indringend en ontroerend boek dat je uitnodigt om je plaats in te nemen in het grote veranderingsproces van aarde en mensheid. De lezer kan tijdens het lezen werkelijk het helende effect ervaren dat uitgaat van Gods Woord.

Extra informatie

Pagina's

189

Formaat

16 x 24