Laden Evenementen

“De energetische uitbouw van de Lichtmens: de versnelde evolutie” – vervolg

De langlopende Aura-chakra opleidingen van de voorbije jaren zijn vervangen door workshopdagen.

Voorheen werd de leerstof ingedeeld in een reeks over de lichaamsgebonden chakrapoorten, een reeks over de chakrapoorten 9 tot en met 11, een reeks tot chakrapoort 14 en 15; een reeks over de matrixgebieden onder de voeten, de breedte-uitbouw en de merkabah mystiek. Zo nam een volledige opleiding al snel 3 jaar in beslag.

We trachten de energie-uitbouw nu behapbaarder aan te reiken in een reeks workshopdagen.

9. De Lemurische energie-uitbouw (Ichturion)

De energieuitbouw vertoont bij vele mensen zogenaamde ‘Lemurische’ elementen. Ze zijn afkomstig uit een oudere wezensvorm die lang geleden bij de planeet hoorde, toen onze wereld nog grotendeels bedekt was met oerzee.

Omdat die uitbouwstukken herinneren aan meerminnen en zeewezens,noemen de plejadische Meesters ze ‘het Ichturion’. Afgeleid van het Griekse Ichtus, vis.

Deze uitbouw nodigt uit om een ander sociaal gedrag te vertonen. Omdat het Ichturion tot de mystieke uitbouw behoort, horen we te onderzoeken wat de kennismaking met deze etherische vinnen en waaiers brengt.

Begeleiding: Mona Lisa M.

Datum: zaterdag 23 september van 10.30 tot 16.30u.

Bijdrage: 65,-

 

10. Het diamantlichaam

Naarmate we stijgen in trilling, ruimt de aura zich uit. Hij lost de zwaardere lagen met emotionele troebelen, schuldgevoelens, en verdedigingstechnieken. Hoe tevredener we worden, hoe meer ons lichaam en energielichaam in vrede is. Dat loont! We worden sneller geroerd, ontroerd en tegelijk evolueert een sterker acceptatiegevoel. Het diamantlichaam ontstaat wanneer we grote hoeveelheden licht kunnen versluizen. Er ontstaat een zendcapaciteit die toestaat om op grote afstand te werken. Daaruit komt extase voort. Soms moet muziek of meditatieve begeleiding een handje helpen.

Nog een stap verder is je lichtlichaam lenen om mee te helpen aan een lichtvoertuig: een merkabah. Zo worden we klaargemaakt om wereldheling te doen.

We maken een onderscheid tussen een MA-AM lichaam, een MAR-i-LYN en een Merkabah.

Daarom beslaat dit onderdeel van de opleiding 2 workshops

Data: zaterdag 28 oktober en zaterdag 18 november van 10.30 tot 16.30u.

Begeleiding: Mona Lisa M.

Inschrijven: door aanmelden via de website www.ra-am.be en overmaken van het bedrag op rekening van RAAM-Werk BE66 7775 9528 5743 met vermelding “WS DIA+Naam deelnemer”

Bijdrage: 65,- per workshop of 110,- voor beide

Meebrengen: lunch, pantoffels, notaboekje.