Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

De meditatiebijeenkomsten van de Messias-Kring worden ook de 21-zittingen of Danate-zittingen genoemd.

De 21-zittingen die in de week vallen kunnen ook online bijgewoond worden!

De introtekst vind je op de website.

Voel je je geroepen om bij de kring van Hij-Die-Komt aan te sluiten, vraag dan een intake-gesprek aan bij Mona Lisa M. Je kan ook doorverwezen worden naar een lid van de binnenkring voor verdere introductie. 

INHOUD vanaf het najaar 2023:

Zoals Amram aankondigde, zijn nu de toespraken van de verlichte Vorst van de Oude Dagen, Maodèn, aan de beurt. We noemen ze kortweg de Leringen van Maodèn.

Na de hemelvaart van de Vorst begon Thorodin die de stem van de Vorst kon horen, diens leringen te noteren. De vernieuwende inzichten in de kosmologie en in het communicatieve verkeer tussen de Lichtenden en de mensen, trachtte Maodèn al tijdens zijn openbare zittingen over te brengen. Doch de meeste hovelingen konden zich daar niet voor openstellen. Amram stelt dat de tijd rijp is om ons als ‘getrouwen’ open te stellen voor de gnosis uit de Oude Dagen, bedoeld voor een menstype dat toen het licht begon te zien…

21/09 Leefdaal 20 – 22 u. + online

21/10 Leefdaal 20 – 22 u. + online

21/11 Leefdaal 20 – 22 u. + online

21/12: Leefdaal 20 – 22 u. + online

BIJDRAGE:

Voor wie de halfjaarlijkse bijdrage overgemaakt heeft, hoeft geen bijdrage te betalen voor de bijeenkomst van 21 september!

Deelname aan de avond in Leefdaal of online (21/10 – 21/11 – 21/12) is 10 euro per zitting.

Wens je de teksten en het webinar-materiaal van alle (ook niet bijgewoonde) zittingen van 2020-2022 te ontvangen, stort je 30 euro op Zephyrus. Daarmee vergoeden we de personen die de opnames uitwerken.

De teksten van voorbije jaren worden gebundeld in een map.