Laden Evenementen

Vervolg op de webinar: “De elfentijd komt weer: het herkennen van de archetypes

Het thema is zoals aangekondigd in de webinar over de populaties in de elfentijd van 21 februari  “De Vijand”.

 • Het is een verheugend denkbeeld dat de elfentijd weerkeert. En bij degenen die toen getuige waren van het tot stand komen van een eenheidsrijk, is het verlangen om Maodèn en Zijn hofhouding van getrouwen diep geworteld. We vergeten echter dat we vandaag nog lang geen elfen zijn, al beginnen de herinneringen boven te komen en tonen zich in onze leefwereld volop dezelfde, vaak alarmerende verschijnselen: over-benadrukking van schoonheid en het fysieke welzijn, glamour, glitter en glans; de grote sociale onrust, thema’s als tantra, homofilie, rassenkwesties, het in vraag stellen van koningschap etc. Meester Amram stelt dat we pas inzicht in de eindtijdverschijnselen zullen krijgen als we de kenmerken van de toenmalige aanwezige bevolkingsgroepen in de diepte begrijpen. Waarom bestonden er toen zo verschillende soorten intelligente wezens?

  De bevolkingsgroep die het minst begrepen is, is de zogenaamde ‘vijand’.
  In belichtingen wordt de vijand enkel omschreven als horden van ‘nietsontziende krijgers met een hondachtig smoelwerk’. Er is nooit sprake van vrouwen of kinderen.
  Er wordt verteld dat ze uit de warmtezone komen, aangetrokken door de verhalen over rijkdom en schoonheid van het elfenrijk.
  In de vorige webinars werd reeds licht geworpen op de oorzaken van de ondergang van het eenheidsrijk dat door vorst Maodèn werd gesticht.
  Een ondergang van een tijdperk kan echter niet aan één oorzaak toegeschreven worden. De vijand zit in ieder.
  Onze verantwoordelijkheid voor de wederkomst van dat tijdperk vraagt dat we ons bezinnen over de rol van de vijand en hoe we de trauma’s van toen kunnen helen, zodat we de toekomst reserveren voor een geheeld en getransformeerd Nieuw Tijdperk.
  De ‘strijd’ die de wereld vandaag voert tegen een onzichtbare vijand, het zogenaamde virus, schudt ons nu helemaal wakker.
  Hoe dient onze houding als “getrouwe in dienst van het Licht” te zijn?

  Praktische info: webinar – na inschrijving via de website en betaling krijgt u de link doorgestuurd