Laden Evenementen

We weten allemaal wat pijn is. Er zijn echter heel wat mensen die constant pijn hebben, of meer pijn dan ze eigenlijk zouden moeten doorstaan en overeenstemt met de kwetsuur of het opgelopen trauma. Waaraan ligt dat? Welke pijnen kennen we? Fysieke pijn bij het zich stoten en verwonden, psychische of emotionele pijn bij afscheid, verlies en traumatische ervaringen, zielepijn als we op afstand meeleven met dierbaren of wereldsituaties…

We bekijken in deze lezing de diverse transcripties van fysieke ervaringen en emotionele gebeurtenissen die via de hersenen vertaling krijgen. De hamvraag is waarom identieke ervaringen door personen zo verschillend kunnen beleefd worden. Waarom gaat de ene mens gebukt onder allerhande klachten, en kan de ander ze blijkbaar overwinnen of met de glimlach dragen? Meester Sanon van de Plejaden gaf ons in de helingopleidingen een dieper inzicht in hoe een pijnlichaam functioneert. Hij maakt onderscheid tussen het fysieke, astrale en etherische pijnlichaam. Wanneer een verhaal niet verteerd of verwerkt geraakt, blijft de lading ervan hangen: pijnpunten knagen, bijten, steken, zeuren… we hebben er een hele woordenschat voor gevonden. Verhalen worden samengedrukt tot inprentingen. Inprentingen kunnen leiden tot syndromen. We bekijken thema’s als fantoompijn, herinneringspijn of oud trauma en zelfpijniging. Hoe kunnen we dit pijnlichaam beter begrijpen? Welke stappen kunnen bijdragen tot heling?

Praktische info: webinar – na inschrijving via de website en betaling krijgt u de link doorgestuurd