MYSTIEKE WEG

Zoals er vaak verwarring bestaat tussen spiritualiteit en spiritisme, is het voor velen niet duidelijk wat het verschil is tussen mystiek en esoterie. Mystiek is geen weg van kennis verzamelen, maar de weg van de innerlijke beleving. Hoe hoger je trilling stijgt, hoe krachtiger en inniger het contact wordt met je Hoger Zelf en met de verlichte wezens en engelen in de bovennatuurlijke gebieden. We nemen in deze school verschillende mystieke stromingen samen: de Esseens-christelijke; de Keltisch-druïdische; de leringen van Meester Amram voor de Nieuwe Tijd; de Graal-Mystiek; de liefdesleer van o.a. Maria Magdalena en andere vrouwen rond Jezus e.a.
Via deze invalswegen wordt de Nieuwe of Extatische Mens in ons geboren. Die mens is bevrijd van beperkende, vastgeroeste overtuigingen en opgelegde regels.

DE ESSEENSE LEERWEG OF ASHAIN

De Ashain is de nieuwe benaming voor de inwijdingsweg die volgens recente channelings ook Jezus doorliep in de periode voor Hij Zijn openbare leven begon. Het is de leerweg die Jezus in Zijn leringen invlocht. Een weg van eenvoud en overgave aan het Woord. Er zijn 3 inwijdingsstappen, die de 3 sacrale centra hoofd, hart en schoot wijden tot heilige ruimten om het Licht te dienen. Je wordt ingewijd in de betekenis van het Woord of de Logos, en de leringen die er volgens de oude gnosis mee verbonden zijn.

Module 1 Merêg of “Boog van Licht” brengt je bij je jawoord als lichtdrager. Je wordt geopend voor de lichtinstroom en leert afstemmen op de Engelen van het Woord en op de autoriteit en erfenis van je ziel. Je leert de functie van de Vleugels van Licht en de helende kracht van je handen en je gerichte gedachten. Merêg betekent dat je vanuit de kruin een lichtende verbinding onderhoudt met de Lichtwerelden. Het is de inwijding van je hoofd als rustpunt voor edele en verheffende gedachten.

Module 2 C’Av of “Crypte” leert naar binnen keren en innerlijk stilte creëren. Je ontwikkelt de vaardigheid van het luisteren naar de Innerlijke Stem die jou leiding geeft. De cryptefase brengt je bij de moed om diep in jezelf te kijken en pijnpunten en ballast te helen. Centraal staat de heling van het hart als ontmoetingsplaats met je Hogere Zelf. De 2de wijding stelt je tevens in staat om handoplegging bij anderen te verrichten.

Module 3 Beth of “Herberg” wijdt je tot draagvlak voor anderen. Hier komt de nadruk te liggen op het derde sacrale centrum, namelijk de schoot. Je wordt opgeleid om groepen te leiden, leringen door te geven en na een bijkomende wijding anderen in te wijden.

DE LERINGEN VAN AMRAM

Amram, de Meester die de Nieuwmaking aankondigt, gaf doorheen de voorbije 15 jaren een schat aan gnostische inzichten door via Mona Lisa M. De channelings zijn gebundeld tot een prachtige leerweg die elke mens aanspreekt. Zijn taal is direct en ongesaust. In elke Danate-zitting of Stoel van Amram vergast hij ons op een nieuwe lering. Net als Jezus brengt Hij Zijn leerstof vaak in de vorm van verhalen. Thema’s zijn: zelfbeeldherstel – heling van de voorouderlijke erfenis – de Nieuwe Wereld in wording – de Terugkeer van de vergeten tijdperken en de Terugkeer van de Christus als Vorst der wereld – Uitverkiezing en roeping etc. De meditatieoefeningen hebben tot doel om de trilling te verfijnen en een beter instrument te worden in dienst van de Ene.

DE MYSTIEKE LIEFDE

Vertrekkend van de verliefdheid op het leven en op de wereld, word je meegetroond in de liefde tot de Schepper en de lichtwezens die zich aan de mens aanbieden tot beschermers, verbinders en berichtgevers. Je leert een innige en directe relatie onderhouden met je hemelse begeleiders of gidsen. Er start een prachtig en vaak ongekend verhaal van communicatie, vereniging en versmelting. De leerweg is opgedeeld in enkele modules, waaronder

  1. De Vijf Juwelen
  2. De Alchemie van het Hart
  3. De Alchemie van de Schoot

In de marge van deze afdeling kwamen er eveneens leringen van de Vrouwen rond Jezus, waaronder Maria Magdalena.

HET ZWAARD VAN LICHT

Kenmerkend voor deze tijd van verandering is de oproep van de aartsengel Michaël om zich in te zetten voor Eenheid en Vrede.
Michaël bekleedt lichtwerkers met het Zwaard van Licht, beter gekend als het Zwaard des Onderscheids. Het oeroude symbool wekt dienstbaarheid uit vroegere tijden, toen het Zwaard een eerder rituele en mystiek-occulte betekenis had: Arthurs Ronde Tafel en de Graalridders; de Elfenhuizen in het Atlantistijdperk, de Hoofse Minnelyriek in de Middeleeuwen.
 Het toetreden tot de Broederschap van het Zwaard of Zwaardvoerderschap betekent dat men klaar is voor de dienstbaarheid, vertaald in de opdracht van Eén maken en Vrede stichten. De voorbereiding op het dragen van het Zwaard van Licht gebeurt in meditatiezittingen. De naamgeving en bekrachtiging vinden plaats in zg. nomenclatuurzittingen.
 Bij het ontvangen van het Zwaard van Licht wordt in channeling de Zwaardnaam doorgegeven. Deze onthult een belangrijk aspect van je zielsopdracht. Workshops initiëren je in de werking en de functies van het Lichtzwaard.

Op de Zwaardzittingen en workshops over de materie is iedereen welkom.

MYSTIEKE WEG IN DE AGENDA

Esseense Weg (Deurne)

4 mei 2024 @ 10:00 - 12:00

Esseense Weg (Schulen)

11 mei 2024 @ 10:00 - 12:00