Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

De meditatiebijeenkomsten van de Messias-Kring worden ook de 21-zittingen of Danatezittingen genoemd. 

De 21-zittingen gaan door in Leefdaal en kunnen ook online gevolgd worden. Dit jaar gaan er ook een 3-tal 21-workshops door; deze gaan door in Leefdaal (of op locatie). 

De introtekst vind je op de website. 

Voel je je geroepen om bij de kring van Hij-Die-Komt aan te sluiten, vraag dan een intake-gesprek aan bij Mona Lisa M. Je kan ook doorverwezen worden naar een lid van de binnenkring voor verdere introductie.

Inhoud van de zittingen en workshops in 2024

Zoals Amram aankondigde, zijn nu de toespraken van de verlichte Vorst van de Oude Dagen, Maodèn, aan de beurt. We noemen ze kortweg de Leringen van Maodèn

Na de hemelvaart van de Vorst begon Thorodin, die de stem van de Vorst kon horen, diens leringen te noteren. De vernieuwende inzichten in de kosmologie en in het communicatieve verkeer tussen de Lichtenden en de mensen, trachtte Maodèn al tijdens zijn openbare zittingen over te brengen. Doch de meeste hovelingen konden zich daar niet voor openstellen.

 Amram stelt dat de tijd rijp is om ons als ‘getrouwen’ open te stellen voor de gnosis uit de Oude Dagen, bedoeld voor een menstype dat toen het licht begon te zien… en dat vandaag herrijst uit de as van het verleden!

In de avondzittingen worden de leringen of gnosisthema’s in channeling overgebracht. In de dagworkshops worden de thema’s uitgediept. Ze zijn voor de Danate die de Wederkomst voorbereiden, niet enkel dierbare leerstof doch in wezen noodzakelijke voedingsbodem en opleiding voor de getrouwen.

DANATE AVONDZITTINGEN in 2024:

21/2 Leefdaal 20 – 22 u. – Leefdaal + online 

21/3 Leefdaal 20 – 22 u. – Leefdaal + online 

21/5 Leefdaal 20 – 22 u. – Leefdaal + online 

17/6 Leefdaal 20 – 22 u. – Leefdaal + online 

21/10 Leefdaal 20 – 22 u.- Leefdaal + online 

21/11 Leefdaal 20 – 22 u.- Leefdaal + online 

BIJDRAGE:

Deelname aan een avondzitting (in Leefdaal of online) is 12 €.

Je ontvangt de opnamen en de tekstdocumenten van de zittingen waarvoor je hebt betaald.

Bijdrage is 60 € wanneer je in één keer betaalt voor de 6 avondzittingen. De workshops worden apart betaald.