DE WEG NAAR BEWUSTWORDING

Bewust ‘zijn’ en bewust ‘leven’ zijn het resultaat van aandacht leren richten. Heel wat mensen hebben moeite met focus, met orde, met gronding en met afstemming op hun diepste zelf. Gewaar-zijn is in alle sjamaanse richtingen de basis van het bewustwordingspad. Je exploreert de aard van je verbindingen. De relatie tot jezelf, tot de natuur en tenslotte tot de onzichtbare dimensies. Ook in deze afdeling van de Hogeschool heb je keuze tussen enkele modules.

DE WEG VAN MERLIJN

De leringen van druïde Ulloch en Merlijn berusten op de oude druïdische leringen. Omdat ze destijds enkel oraal werden doorgegeven, geven de Gidsen de principes en oefeningen door in channeling. Uiteraard zijn ze aangepast aan de hedendaagse bevatting en noden. Op meesterlijke manier worden de Keltisch-Germaanse inspiratie en universele sjamaanse wijsheid in elkaar gevlochten.

DE LERINGEN VAN BORODDIN EN THORODIN

Zoals je in de tekst over de inspiratiebronnen voor de Mediatie-Kring kunt lezen, nemen de channelings over de Oude dagen (Laat-Atlantis) een bijzondere plaats in. Boroddin en Thorodin zijn de Meesters die ons helpen om te herinneren. In vrijwel elke opleiding wordt het belang van herinneren onderlijnd. Wij hebben voor alles geheugensteuntjes nodig. Destijds beschikte men over een legendarische memorie. Voor de verschillende werkgroepen van de Kring werden af en toe stukken leerstof doorgegeven. Nu gebundeld in:

  1. De lessen van de Jager, Krijger, Leidsman en Sjamaan (Boroddin).
  2. De lessen van toewijding (Thorodin)

REIZEN IN DE DREAMTIME

Haast elke zg. primitieve cultuur kent het reizen in het astrale gebied. Er zijn echter verschillen. Het gaat er hier niet om te kunnen uittreden, maar om zich in de geest te laten meetronen naar een gebied waar de evolutie wordt ‘gedroomd’.  De term is overgenomen van de Aboriginals, doch is in se een universeel sjamaans begrip. Die reizen vinden altijd plaats in groep. Ze staan altijd in dienst van de wereld of Al Dat IS.

DE KOSMISCHE FEDERATIE

Het eenheidswerk of de opdracht tot Eenmaking vraagt dat we onze visie verbreden. De Kosmische Federatie, een volkerenbond of unie van hogere intelligenties uit verschillende leefwerelden in het universum, roept op tot verdraagzaamheid, luisterbereidheid, samenwerking en verbroedering. De Federatie wordt voorgezeten door de Council of Nine. Deze Raad van Negen bestaat uit 9 vertegenwoordigingen van de 9 belangrijkste Naties. De afgevaardigde voor wereld Aarde is Leidan, die zich meestal gewoon Thomas of the Nine noemt. Hij laat ons kennis maken met de verschillende kosmische volkeren die zich op onze planeet laten afvaardigen en belicht hun geaardheid en missie. Die gezanten of ambassadeurs aanvaarden de menswording, maar blijven in de geest verbonden met hun volk van origine. Volgende volkeren kwamen reeds in workshops aan bod: de Rasi, Vega, Aga en de Solcius of Soundshi.

DE WEG NAAR BEWUSTWORDING IN DE AGENDA