AURA-CHAKRAOPLEIDINGEN

Het onderzoek van het 17-delig chakrastelsel is bedoeld als vorming voor gevorderden. Ze sluiten aan bij de aura- chakraopleidingen die elders vaak onder de noemer van intuïtieve ontwikkeling worden gegeven. Inzicht in de energiehuishouding is belangrijk voor het emotioneel-psychisch evenwicht. In 5 modules maken we kennis met de chakra’s boven het hoofd en onder de voeten.

De eerste drie modules zorgen voor verdieping van onze zelfkennis en geven inzicht in knelpunten en eventuele blokkades. Door het herstellen of bekrachtigen van het energetisch evenwicht, krijgen we beter greep op het leven en ontwaken vermogens, talenten en vaardigheden waar we tot dan nauwelijks idee van hadden. Stilaan worden we bewust van onze levensopdracht en die van bezieler van aarde en onze leefomgeving.

Het 17-delig chakrastelsel is als een ‘ladder van verlichting’ of zg. Jacobsladder. De laatste modules vormen de treden die ons dichter bij de droom van de Nieuwe Mens brengen. De innige samenwerking met de hogere dimensies draagt bij tot de transformatie van leefwereld Aarde.

MODULE 1: EMOTIEVE INTELLIGENTE PERCEPTIE (EIP)

De basis omvat de vroegere aura- chakra-opleiding, waarbij de 7 chakrapoorten verbonden aan het lichaam worden geëxploreerd, doch aangevuld met enkele nog vrij ongekende energiesystemen. Sanon, de Plejadische Meester die de bewustwording ondersteunt op gebied van artsenij, heelkunde, remedies en fijnstoffelijke uitbouw, leidt je binnen in een nieuwe belevingswereld. Vandaar de benaming E.I.P. Het is de leerweg om je fijnstoffelijke zintuigen te leren gebruiken en inzetten voor de ‘Nieuwmaking’, een andere term voor transformatie van mens en wereld onder invloed van bewustwording en dienstbaarheid. Vanaf deze reeks geldt de visie op het 17-delig chakrastelsel, waarvan 7 chakragebieden aansluiten bij het lichaam en de beide energiepoorten die de aura afsluiten, de doorverbinding vormen naar hogere dimensies en naar de aarde.

MODULE 2: TORINDA

De TORINDA is de toren-uitbouw of uitbouw in de hoogte. Deze reikt tot aan de 11de poort. Hoe hoger je stijgt met de aandacht, hoe beter je overzicht wordt en hoe beter je zicht krijgt op wat er zich op je weg aandient. Het bezoek aan elke poort is een eyeopener. Je leert wat er allemaal bestaat tussen hemel en aarde.

MODULE 3: NAINDA

Afdalen naar de benedenpoorten en ermee verbonden matrixgebieden onder de voeten, leidt je binnen in een boeiende ervaringswereld. Het is het gebied waar alle sprookjes, sagen en legenden hun oorsprong vinden, die letterlijk de mens zijn lessen voor de voeten werpen. Onderbewuste denkbeelden en emotionele prenten vertalen elkaar in de archetypische bewustzijnslagen. Dankzij deze afdalingen, realiseer je zeer diepgaande heling van patronen en weinig onderkende trauma’s, al dateren ze van eeuwen geleden! De reeks is tevens een eerbetoon aan Moeder Aarde, die haar bodem leent als archief om kostbare blauwdrukken voor de mensheid te bewaren.

MODULE 4: MA-AM

Als je trilling blijft stijgen, zet de aura uit. Hij klaart uit tot een veld dat nog enkel tevredenheid uitstraalt. De MA-AM is een ‘moederlijke’ uitbouw. De breedte-uitbouw verraadt dat je zorgzamer bent geworden, meer betrokken bent bij wat er in je omgeving gebeurt, want je persoonlijke issues zijn zo goed als uitgeklaard. Tegelijkertijd stijg je verder op de ladder van de chakrapoorten. De hogere lichtpoorten 11 tot en met 15 worden geëxploreerd: je vindt aansluiting bij de Sterrennaties en kosmische intelligenties. Je begint samen te werken met de Meesterlagen en de Hiërarchieën der Engelen of de Lichtrijken. Tevens betekent MA-AM leven vanuit de ‘schoot’, zodat je anderen kunt voorgaan en dragen. Je betreedt het land van de glimlach!

MODULE 5: MAR-i-LYN OF MERKABAH OPLEIDING

Als je lichtveld ingericht wordt als reizigersvoertuig, kan je ingeschakeld worden in heling op grotere schaal. De merkabah-techniek wordt in vele centra aangeleerd. Het verschil met de meer technische methodes uit de Amerikaanse gechannelde inspiratie, is dat MAR-i-LYN een systeem is dat door de engelen wordt aangereikt om helingopdrachten te kunnen vervullen in groep en op grote afstand. Een merkabah zoals het MAR-i-LYN maak je niet eigen voor jezelf, doch altijd in dienst van de mensheid-in-verandering.

FACULTATIEVE MODULE 6: WERELDHELING

Hoewel deze module eveneens onder het hoofdstuk Helingopleiding kan gerangschikt worden, brengen we Wereldheling hier onder, omdat er enkele voorwaarden dienen vervuld te zijn, namelijk beschikken over een krachtige chakra-uitbouw zoals eigen gemaakt in de eerdere modules TORINDA en MA-AM.

Onder Wereldheling verstaan we niet zozeer licht bundelen voor vrede en eenheid, maar de samenwerking met de Hogere Intelligenties, Verheven Meesters en Lichtwezens te verbeteren en daadwerkelijk bij te dragen bij o.m. verhelderen van de communicatieniveaus, menselijke verhoudingen en het oproepen van vrede, harmonie en eenheid.

FACULTATIEVE MODULE 7: MYSTIEKE UITBOUW VOOR GEVORDERDEN

In aansluitende workshops kan de gevorderde chakra-uitbouw uitgediept worden, die dienstbaar is aan de mystieke weg. Daartoe behoren Granaatappel, Diamantlichaam, Chiam, Ichturion en Tiara. Deze extensies kunnen ook aansluiten bij de Mystieke Weg.

AURA-CHAKRAOPLEIDINGEN IN DE AGENDA