Slaap is een vereiste om het lichaam rust te gunnen en te herladen met kracht vanuit de Ziel.

Vele mensen vergeten dat tijdens de slaap verwerkingsprocessen plaatsvinden. Zonder deze bliksemsnelle ingrepen, die spontaan gebeuren vanuit het hogere besturingsmechanisme dat we het Zelf noemen, kunnen kwetsuren slechts moeilijk en langzaam helen.

Verdriet, rouw, afscheid, grote veranderingen vragen van een mens véél tijd en geduld om een plaats te krijgen in het verhaal van deze incarnatie.

Hoe ga jij om met je slaap?

Intense meditatie kán slaap voor een groot deel vervangen, op voorwaarde dat men het Zelf aan het woord laat. Verbind je daarom vóór het slapen gaan en vóór een meditatie altijd met je Zelf en leg het jouw problemen voor. Vergeet nooit dat niemand gezonden is om te lijden. Geef je daarom over aan de Ene die doorheen de Christus het lijden transformeert en leg je verdriet of pijn altijd in Zijn Hart.