Laden Evenementen
Thema:
Heel wat zogenaamde “zorgdraagsters” hebben in eerdere incarnaties de functie vervuld van witvrouw. Daarvan zijn er erg uiteenlopende vertalingen, nl. kruidenvrouw, vrouwelijke druïde, als vroedvrouw, heleres, orakel, priesteres.

In de belichtingen over de Oude Dagen (Atlantis) worden zij de Witte Vrouwen genoemd. Voor de correcte context verwijzen we naar het boek “De Kronijken van Pelthès”. De belangrijkste taak vandaag is het ‘herinneren’ of ophalen van belangrijke informatie over diverse tijdperken waarin samenwerkingsverbanden tot stand kwamen. Zij worden opgeleid in de Witte Kunde in workshops en oefenavonden. Tot hun lespakket behoren zelfbeeldherstel, tijdreizen, oproepen, het opruimen van trauma’s die in verschillende zendingen werden opgelopen, wereldheling, alsook het in ere herstellen van krachtplekken.

Zondag 27 juni van 10 tot 16u – met maaltijd!