Laden Evenementen

Vierdaagse “Helen in samenwerking met de Dreamtime” Batsheers (Haspengouw) 22 – 26 augustus 2022

De Dreamtime of Droomtijd is een tijdruimte waarin lichtwezens zich bekommeren om het verloop van de wereldgeschiedenis.

Meer bepaald stockeren zij de droom van de Hogere Wereld voor onze planeet en haar bewoners.

Zoals de Aboriginals en enkele andere volkeren leren we ons met deze sfeer verbinden, om er de blauwdrukken voor de toekomst op te halen en er andere veilig te stellen voor later.

Van in oude tijden lieten bepaalde verlichte overledenen zich inhuren door een geestenrijk waar men zich bezighoudt met ‘dromen’.

Niet zoals de nachtelijke dromen die eerder verwerkingsprocessen zijn, maar in lucide bewustzijnsstaat actief weven aan een mooiere zijnswijze, een mooiere leefwereld Aarde, een harmonisch bestaan.

De Dreamtime is bewoond door wezens die dromen in dienst van de Maker: hun dromen volgen de patronen die in het Godsplan of Plan van Aanleg staan beschreven.

Misschien heb je in je jonge jaren (en ook later) gedagdroomd, niet zozeer om te ontsnappen uit een leefomgeving die jou ontgoochelde, maar om mee te helpen aan het creëren van een meer liefderijke en fijne wereld.

Dromen weven zoals de dromers van de Aboriginals en van enkele Afrikaanse stammen kan je leren. Het is een inwijdingsweg.

Vertoeven in de Dreamtime vraagt dat je reeds eerder hebt leren reizen in de geest.

Een speciale Gids maakt jou wegwijs in dit hoofdstuk van de mystieke weg.

Intekenen en info:

Intekenen doe je door via mail aan te melden aan lutvdvelde@skynet.be en door storting van € 200 voorschot op BE84 0013 5207 9259 van ons uitgeversinitiatief Zephyrus met vermelding ‘Dreamtime Batsheers 2022’ + naam deelnemer.

Het resterend bedrag voor kamer (tussen 99 en 159,-) en maaltijden + algemene kosten (228,-) breng je mee onder omslag naar de workshop of reken je af ter plaatse.

Voor de kamerregeling bel je Lut Van de Velde 0476 64 10 35.

Er is plaats voor max. 20 deelnemers.