Laden Evenementen

Heel wat mensen kampen met overgewicht of ondergewicht, of met vermoeidheid en uitputting. Grote kans dat het klierstelsel verstoord is. Het endocriene stelsel dient om de balans te bewaren, ook in hevige of langdurige stress, bij traumatische ervaringen en emotionele overbelasting.

Aan elke klier is een lichtorgaantje verbonden dat de indaling van je hogere zijnswijze begeleidt. Wanneer je iets verontrustends meemaakt, wordt de doorstroming ontregeld en ontstaat er ophoping van stoffen die je groei benadelen. Ook je spirituele groei en zelfrealisatie!

23/10: de thymus en de Zetel van Zelfbewustzijn

In de eerste workshop maken we kennis met de thymus en de erbij horende Kiem. De Plejadische Meesters bedachten dit ‘lichtorgaantje’ nl. met de mooie naam Juweel van Glorie.

De achter het borstbeen gelegen thymus is medeverantwoordelijk voor het immuunsysteem. Ze maakt lymfocyten aan die de aanmaak van o.a. witte bloedcellen regelt. De thymus speelt echter een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van ons zelfbeeld. Als we onszelf aanwijzen, wijst onze vinger naar de thymus! Daar zetelt namelijk het zelfbewustzijn.

Wanneer personen gebrek vertonen aan zelfwaardering, of door hun omgeving vernederd of onderdrukt worden, schort er iets aan de werking van de energetische Kiem die aan de thymus gekoppeld is.

In deze workshop bekijken we oorzaken van de innerlijke onderdrukking, waarbij het Hogere Zelf geen kans krijgt om in te dalen. De thymus ontvangt nl. niet de aanwijzingen van de ziel die ze nodig heeft om fierheid en zelfbewustzijn uit te stralen. Wanneer daardoor de aanmaak van de juiste hormonen achterwege blijft, voelt men zich ontredderd en ontmoedigd, ten nadele van ons prachtige fysieke voertuig. Dankzij oefeningen van de Plejadische Meesters activeren we de thymus en het Juweel van Glorie en herstellen we het Zelfbeeld.

Tweeduizendjaar lang hebben we geleerd ons op de borst te kloppen om schuld te belijden.

Het kloppen zelf veroorzaakt een wakker schudden van diepgewortelde pijnlijke ervaringen waarbij zich spijt en berouw hebben opgestapeld. Dankzij een eenvoudige regressietechniek gaan we kijken waar de oorzaken zitten van zelfveroordeling, zelfbeklag, ontmoediging, zelfpijniging en masochistische gedachten, al dan niet terecht schuldgevoel, beschuldiging van anderen, boosheid op de wereld etc.

Ego, of ‘een hoge borst opzetten’, zelfgerichtheid, verwaandheid en arrogantie zijn in wezen zelf bestraffende maatregelen om een laag zelfbeeld te verdoezelen. Zwakte op de longen, pijn in de borst, borstkanker etc. kunnen wijzen op prenten die niet genezen zijn. We nemen de pijn onder de loep en gaan een helingproces aan.

15/11: de epifyse en het Derde Oog

In de 2de workshop belichten we de epifyse of pijnappelklier. Deze klier staat in verbinding met ons Derde Oog. Dat wisten de Egyptenaren reeds. Zij verwezen ernaar als het Oog van Horus. Ons zelf-‘beeld’ moet o.a. ook helder worden dankzij het ontvangen van verklarende beelden. Door dromen. Door visualisaties. Door innerlijke reizen! De pijnappelklier maakt o.a. melatonine aan, een stofje dat de slaap regelt. Moeilijk in slaap komen, oppervlakkig slapen, niet uitrusten tijdens de nacht: het treft vele mensen. We bekijken wat ons tegenhoudt om de nacht te vertrouwen als de tijdspanne van herbronning en oplading. Waar zit de oorzaak dat we ons niet kunnen overgeven aan rust en stilte, aan de leiding van de Ziel, en tenslotte aan ons eigen levenspad?

Data: vrijdag 23/10 en zondag 15/11  van 10 tot 15 u.

Gelieve na inschrijving € 65 (of € 110 voor beide workshops) te storten op de rekening van RAAM-Werk vzw met vermelding ZELFB20 + naam deelnemer.

Meebrengen: huisschoeisel, notaboekje, lunch