Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

“De energetische uitbouw van de Lichtmens: de versnelde evolutie” – vervolg

De langlopende Aura-chakra opleidingen van de voorbije jaren zijn vervangen door workshopdagen.

Voorheen werd de leerstof ingedeeld in een reeks over de lichaamsgebonden chakrapoorten, een reeks over de chakrapoorten 9 tot en met 11, een reeks tot chakrapoort 14 en 15; een reeks over de matrixgebieden onder de voeten, de breedte-uitbouw en de merkabah mystiek. Zo nam een volledige opleiding al snel 3 jaar in beslag.

We trachten de energie-uitbouw nu behapbaarder aan te reiken in een reeks workshopdagen.

3. Het bodemchakra of de bodemlotus 

Zolang de mens het leven ervaart als een strijd, een overlevingsmechanisme onderhoudt en angsten met zich meedraagt, gebruikt hij de grondingskoord om zich met de Aarde te verbinden. Dat koord blijft nog geruime tijd behouden, want verlicht is de mens nog lang niet. Toch kan hij al stilaan wennen aan een andere manier omzich tot de planeet te verhouden: onderaan inde aura krijgt langzaamaan een nieuw chakra vorm: de bodemlotus of het ABANA. Op de kruindraagt ieder een lotusvormig kruinchakra; onder de voeten krijg je eev groter, dragend systeem dat er ook min of meer lotusvormig uitziet. Dat draagvlak verbindt jou op een totaal andere manier met je aardepad.

Begeleiding: Mieke Devogelaer

Datum: zaterdag 28 januari van 10.30 tot 16.30u.

4. Verbindingen, banden en verbanden – 18/2/23 –  begeleiding Mona Lisa M.

5. gecanceld – De Vleugels van Licht – 4/3/23 – begeleiding Gust De Cleen

6. Tiara en Vorige Levenskraag – 25/3/23- begeleiding Mona Lisa M.

7. Vorige Levensarchieven – 3/6/23 – begeleiding Mona Lisa M.

8. De Mystieke Juwelen: de lichtorganen of Kiemen – 17/6/23 – begeleiding Mona Lisa M.

Inschrijven: door aanmelden via de website www.ra-am.be en overmaken van het bedrag op rekening van RAAM-Werk BE66 7775 9528 5743 met vermelding “WS trilling+Naam deelnemer”

Bijdrage: 65,- per workshop of in één betaling 460,-

Meebrengen: lunch, pantoffels, notaboekje.

Deze reeks vervolgt vanaf september 2023 met volgende thema’s:

Het diamantlichaam

Het merkabah

Aansluiting bij de Kosmische Federatie

De Lemurische energie-uitbouw (Ichturion)