Laden Evenementen

Thema van deze webinar: “De elfentijd komt weer: het herkennen van de archetypes

  • Het is een verheugend denkbeeld dat de elfentijd weerkeert. En bij degenen die toen getuige waren van het tot stand komen van een eenheidsrijk, is het verlangen om Maodèn en Zijn hofhouding van getrouwen diep geworteld. We vergeten echter dat we vandaag nog lang geen elfen zijn, al beginnen de herinneringen boven te komen en tonen zich in onze leefwereld volop dezelfde, vaak alarmerende verschijnselen: over-benadrukking van schoonheid en het fysieke welzijn, glamour, glitter en glans; de grote sociale onrust, thema’s als tantra, homofilie, rassenkwesties, het in vraag stellen van koningschap etc. Meester Amram stelt dat we pas inzicht in de eindtijdverschijnselen zullen krijgen als we de kenmerken van de toenmalige aanwezige bevolkingsgroepen in de diepte begrijpen. Waarom bestonden er toen zo verschillende soorten intelligente wezens?

    Het zijn archetypische kenmerken die wij allemaal in ons dragen. De huidige wereldbevolking zou immers teruggaan op de genetische versmelting van elfen, mensen, dwergen, halflingen en reuzen! Waarom hebben we era’s lang de moeite gedaan om deze archetypes te bewaren in legenden en sprookjes, als ze ons niet zeer belangrijke boodschappen brengen? Ben je bereid om naar de dwerg, elf, reus etc. in jouzelf te kijken?

    Zodra we uw inschrijving en betaling ontvangen hebben, sturen we u de link om in te loggen.