Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Wyrrd is een Keltisch begrip waarin heel wat begrippen samengevat zitten. Niet alleen het Engelse ‘weird’ voor onbekend, bijzonder en eigenaardig, doch ook begrippen uit onze eigen taal als waar, waarde, waarheid en verwarring zijn ermee verwant. Wyrrd is een systeem eerder dan een spirituele weg, hoewel beide dicht bij elkaar liggen. Niet voor niets is het een “Way of Wyrrd”, waardoor duidelijk wordt dat het een te bewandelen mystiek pad is. We vergaten dat de Keltische spirituele denkbeelden en beleving een voedingsbodem vormden om hier in het Westen het christendom te vestigen. Zelfs Maria Magdalena en Jozef van Arimathea moeten verrast geweest zijn over de parallellen tussen de gnosis die zij uit de Esseense wijsheid en Jezus’ leringen vernamen enerzijds, en de Keltische “Old Ways” anderzijds.

Dankzij herinneringsoefeningen en de toespraken in channeling van de Wijzen van Wyrrd gaan we ons verdiepen in deze prachtige erfenis. Het energiewerk gelijkt uiteraard in sterke mate op wat er in de aura- chakra-opleidingen wordt aangereikt, maar er is een verschil. Al wat je leert zien en begrijpen, voelen en herkennen, wordt meteen ten dienste gesteld van het Grote Geheel. Tot het pakket behoren: gewaar-zijn; de heilige verbindingen; de verschillende rijken of werelden die je in de geest kan betreden; de betekenis van de runen als helende aanrakingen; het glanslichaam en de functie van de verlengde hand; … Waar in oude tijden de rituelen een belangrijke rol speelden, is nu de onzichtbare, innerlijke arbeid belangrijker.

Wyrrd vraagt een ernstig engagement. Ben je niet zeker dat je elke les kan aanwezig zijn, dan neem je best niet deel. De energetische oefeningen doe je best niet op je eentje.

Data: 06/10 – 24/11 – 15/12 – 12/01/19  (De reeks loopt verder in 2019) van 10 tot 13 u.

Gelieve na inschrijving € 40 (of 150 voor de reeks) te storten op de rekening van RAAM-Werk vzw met vermelding WYRRD18 + naam deelnemer.

Meebrengen: huisschoeisel, notaboekje, lunch! 

Kennismakingstekst kan via mail aangevraagd worden.